TEMA: ENERGI OG MILJØ

Oplev hvad der rør sig på området i Jylland!

I dette katalog er der vist nogle af de rekreative områder der kan besøges i Region Midtjylland, i forbindelse med temaet bæredygtighed.

sØnæs i Viborg

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand har sammen skabt et nytænkende område på sØnæs. sØnæs er et fremsynet klimaprojekt, hvor både miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder og naturhensyn går hånd i hånd. Vandlandskabet på sØnæs er indrettet som en bypark med rigtig mange faciliteter for publikum. 

Le Mur – et højvandsmøbel i Lemvig

Le Mur er bygget som stormsikring i Lemvig og sikrer byen mod højvande forårsaget af storme. Til hverdag skaber det tilhørsforhold og liv på havnen og giver stor social værdi.

Le Mur er opført i solide betonelementer og kan aflukkes vha. stålporte, når en storm er under opsejling. Murens slyngninger gennem havnearealet i Lemvig skaber forskellige rum, herunder både en markeds- og legeplads, P-pladser på den indvendige side, samt arealer til boldspil, leg og ophold med udsigt til byens havnebassin. På muren er møbelarrangementer i træ integreret, herunder både bænke, borde og pinte. Selve muren er dekoreret med mosaikmotiver lavet af byens børn for at give Le Mur et lokalt særpræg. Alle møbelelementer er udført, så de kan anvendes fleksibelt, alt efter hvilke arrangementer havnen skal facilitere. Udover at sikre byen mod øget vandstand har projektet også indbefattet etableringen af en såkaldt ‘overløbspumpesikring’, der håndterer det regnvand, som ofte følger med en storm.

AquaGlobe i Skanderborg

AquaGlobe er et innovations- og udviklingscenter inden for vandområdet. Skanderborg Forsyningsvirksomhed har sammen med en række andre aktører i vandbranchen taget initiativ til AquaGlobe for at give den danske vandteknologibranche de bedste muligheder for at samle, udvikle og udnytte løsninger og kompetencer.

AquaGlobe skal blandt andet bidrage til at udbrede kendskabet til vandbranchen og dansk vandteknologi, understøtte værdiskabende samarbejder og formidle viden om vand som en livsvigtig ressource i vores dagligdag. Helt centralt er det, at AquaGlobe skal medvirke til at opfylde Vandvision 2015.

Fysisk vil AquaGlobe høre hjemme i nye bygninger og de omkringliggende områder omgivet af vandmiljø hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed på Døjsøvej i Skanderborg. Det nye byggeri forventes klar til indvielse inden udgangen af 2017.

AquaGlobes fysiske rammer vil indeholde et vandbaseret læringsmiljø og et pulserende besøgs- og inspirationscenter for ny dansk vandteknologi, samtidig med at der rent praktisk bliver mere plads til forsyningsselskabets medarbejdere.

Klimatorium i Lemvig

I 2020 skal det nye klimacenter, med fokus på forskning, formidling og udvikling af nye produkter til for eksempel kystsikring, stå færdigt. Det kommende ‘klimatorium’ er det første af sin art i landet.

100 mio. kr regner man med, at det samlede budget vil blive. Centret er en del af projektet Coast2Coast Climate Challenge, som Region Midtjylland står i spidsen for med støtte fra EU.

Lemvig Vand og Spildevand har ansvaret for at gennemføre ‘klimatoriet’.

Centeret skal både være et udstillingsvindue, hvor viden om klima og vand formidles, og samtidig skal det støtte op om den lokale og regionale erhvervsudvikling indenfor vandsektoren.

Ferskvandscenteret i Silkeborg

Ferskvandscentret, stiftet i 1987 og beliggende i Silkeborg, har udviklet sig til at være det nationale center vedrørende miljøforhold med fokus på vandområdet.

Denne position er opnået gennem samling af forskningsinitiativer, udvikling af erhvervsaktiviteter samt vidensformidling inden for vandmiljøområdet. Gudenåen, Silkeborgsøerne og Konferencecenter samt AQUA Akvarium & Dyrepark. Her driver Ferskvandscentret også en stor ErhvervsPark med mere end 45 virksomheder samt Danmarks største udbyder af kurser inden for vandmiljø.

Låsby Søpark

En gammel erhvervsgrund midt i Låsby bliver omdannet til et rekreativt område, hvor regnvandet er samlingspunkt for borgere og aktiviteter.

Regnvandsbassinerne i det nye parkområde vil blive udformet som små naturligt udseende søer med et permanent vandspejl og er designet til at kunne håndtere op til såkaldt 100 års hændelser. Omkring bassinerne kommer en 700 meter lang sti, der binder syv aktivitetsområder sammen. Aktivitetsområderne er designet, så de er særligt målrettet udøvere af motionsformen crossfit.

Omdrejningspunktet bliver moderne/skulpturelle crossfit-elementer og træningselementer i tilknytning til Låsby Hallen. Desuden kommer der en ny legeplads, et skateområde, en beachvolleybane, et bytorv med opholdstrapper og en markant bro over søen. Parken inviterer også til ophold og mere afslappet motion – eksempelvis udendørs yoga.

Hele projektet har været drevet af et stærkt engagement fra borgerne i Låsby, som har været helt afgørende for udformningen af det resultat, der kommer til at stå klar i 2016.

Jernlageret Horsens

Jernlageret Horsens er en del af Horsens’ havnetransformation, fra industrihavn til spændende adaptivt byområde.

Horsens er i top-3 blandt landets hurtigst voksende byer. Selvom byen har en stærk profil som kultur- og oplevelsesby og er i forreste række med uddannelse, erhverv og handel, så skal Horsens også i fremtiden være en havneby. Visionen i helhedsplanen for udvikling af ”Jernlageret” og ”NOPA-grunden” tager afsæt i at bringe byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

RUM har i samarbejde med OMJ Ejendomme A/S og COWI vundet byggeretten til udvikling- og opførelse af ialt 70.800kvm byggeri til beboelse, erhverv og butik på kanten mellem Horsens Fjord og Horsens By. Målsætningen er at skabe en ny, attraktiv bydel med blandede funktioner for et bredt udsnit af hele befolkningen.

Visionen for projektets udvikling tager afsæt i byens forbindelser, som forstærkes både strukturet og karaktermæssigt. Havnens væsentligste kvaliteter som byomdannelsesområde relaterer sig til vandet. Det er visionen, at projektet formår at frisætte flest mulige af vandets potentialer ved, at der arbejdes med vandet som et gennemgående element på flere niveauer og flere skalaer. Herunder arbejdes bl.a. med klimatilpasning som et særligt aktiv.

Byomdannelsen baseres på klare strategier for social- økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Det er visionen, at vinderforslaget lægger kimen til en strategisk plan, som både kan danne retning og redskab i målsætningen om at få byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Samsø Energiakademi

Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster.
Energiakademiet har 9 projektansatte på Samsø, som alle er øboere. De projektansatte har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil Fri Ø 2030. Samsø Energiakademi har speciale i bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og Samsø kommune.
Hvert år besøger mere end 5.000 politikere, ambassadører, embedsfolk, journalister, forskere, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland Samsø Energiakademi.
Interessenterne kommer fordi vi udformer oplæg og konferencer med baggrund i den viden Samsø har, via udviklingen med bæredygtigtig omstilling. På 10 år blev Samsø 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Du kan læse her hvilke projekter der er udført i VEØ-projekterne 1997-2007 med implementeringen af godkendte alternative teknologier og installationer.
Samtidigt har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet.

Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø har til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.